Welkom bij Stichting Speel Wijs

Contact gegevens:
Baljuwsstraat 5 
3641 BE Mijdrecht
Telefoon: 0297-254778
E-mail: info@stichting-speel-wijs.nl

___________________________________________________________________________________________________________________________

Alle speelzalen van Speel Wijs zijn sinds 1 janauri onderdeel van Kind & Co.  Op de speelzalen zelf, voor medewerkers en kinderen,  verandert er niets.  U kunt zich nog gewoon via deze website inschrijven. Het formulier komt aan op de afdeling planning van Kind & Co. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling planning:  planning@kmnkindenco.nl , 030 6004750.

www.kmnkindenco.nl
___________________________________________________________________________________________________________________________
         

Woont u in de Ronde Venen en zoekt u een peuterspeelzaal voor uw kind? Stichting Speel Wijs heeft vestigingen in Mijdrecht, Wilnis en Abcoude. Omdat wij een door de gemeente De Ronde Venen gesubsidieerde instelling zijn krijgen kinderen die in De Ronde Venen wonen voorrang bij plaatsing. Kinderen van buiten De Ronde Venen betalen het hoogste tarief en komen niet in aanmerking voor de korting voor VVE.

Ons motto: wij maken ons sterk voor het jonge kind, samen. We oriënteren ons op alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind (2-4 jaar) en we doen het op onze manier: samen spelend.

Nieuwsgierig:

Kom gerust een keer kijken bij één van de speelzalen. Iedere laatste woensdag van de maand is er een mogelijkheid om binnen te lopen tussen 9.00 en 10.00 uur (niet in de schoolvakanties). Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een ander tijdstip, hiervoor kunt u contact opnemen met de desbetreffende speelzaal. 
U bent van harte welkom! 

VVE:

Op al onze speelzalen werken wij met een VVE programma (VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie). De overheid hecht er grote waarde aan dat kinderen aan de basisschoolperiode beginnen zonder taalachterstand. Hiertoe heeft zij VVE in het leven geroepen.

De peuterspeelzalen van stichting Speel Wijs worden gesubsidieerd door de gemeente de Ronde Venen.

Niet roken beleid:

Wij willen een gezond millieu en een goed voorbeeld voor onze kinderen.
Daarom: In en rond het gebouw wordt niet gerookt! Dit verbod geldt ook voor E-sigaretten.